פרופ' גל דובנוב-רז

 

מנהל מרפאת ספורט, תזונה ואורח חיים בריא, בית החולים ספרא לילדים, המרכז הרפואי שיבא; החוג לרפואת ילדים, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב